Apollo Kino kodukord

Hea kinosõber!

Selleks, et kinoelamus oleks meeldiv, peavad Apollo Kino kodukorrast kinni pidama kõik kino külastajad ja töötajad.

Oluline!

 • Apollo Kino OÜ, registrikood 12383294 (edaspidi Apollo Kino või kino) jätab endale õiguse muuta kavas olevate kinoseansside aegu ja näidatava filmi formaati.
 • Oma toidu ja/või joogiga kinosaali sisenemine on keelatud. Samuti ei ole lubatud oma söögi ja/või joogi tarbimine Apollo Kino üldalal. Apollo Kino kinosaali on õigus siseneda üksnes Apollo Kino poest ja/või Blenderi mahlabaarist ostetud toidu ja joogiga.
 • Keelu eiramine toob kaasa oma toidu ja/või joogi konfiskeerimise sisenemisel kuni kinoseansi lõpuni ja/või isiku kinoseansilt kõrvaldamise. Apollo Kino ei vastuta konfiskeeritud toidu ega joogi riknemise eest. Apollo Kinol on õigus kohaldada oma toidu ja/või joogiga kinosaali sisenejale leppetrahvi summas 200 eurot ja/või vastav kinokülastaja kinoseansilt eemaldada ilma piletiraha tagastamata!
 • Kinokülastajate turvalisuse tagamiseks ning oma joogi/toiduga kinosaali sisenemise vältimiseks, on Apollo Kino töötajal õigus teostada kinokülastajatele mõeldud sissepääsudes siseneja asjade läbivaatus.
  Läbivaatus on vabatahtlik, kuid Apollo Kino töötajal on õigus mitte lubada kinosaali isikut, kes keeldub temaga kaasas olevate asjade kontrollist.
 • Apollo Kinol on õigus kinos tasumata jäänud toodete ja arvete puhul rakendada kinokülastuse keeldu ning esitada kliendile võlanõude menetlus.
 • Apollo Kino töötajal on õigus kinosaali mitte lubada ja/või kõrvaldada saalist Apollo Kino kodukorda rikkuv isik piletiraha tagastamata. Raskema korrarikkumise puhul on Apollo Kinol õigus rikkujat kinni pidada kuni politseile või turvatöötajale üleandmiseni.
 • Kinosaalis on keelatud pildistamine ja filmimine. Keelu eiramine toob kaasa isiku toob kaasa isiku kõrvaldamise kinosaalist ning salvestuseks kasutatud seadme äravõtmise ja hävitamise. Lisaks eelnevale, on Apollo Kinol on õigus nõuda pildistamise ja filmimise keelu rikkujalt leppetrahvi summas 2000 eurot ja vastav kinokülastaja kinoseansilt eemaldada ilma piletiraha tagastamata. Apollo Kino ei kohustu hüvitama salvestuseks kasutatud seadme maksumust.
 • Evakuatsiooni korral hüvitatakse kinokülastaja poolt kasutamata jäänud kinopilet samas väärtuses kinkepiletiga, kasutamata jäänud kinopileti raha ei tagastata. Kahju hüvitatakse samas väärtuses kinkepiletiga.
 • Lapsevanemad, kes lubavad oma alaealise lapse kinno ilma vanemliku järelvalveta tagavad, et nende alaealine laps järgib Apollo Kino kodukorda ning vastutavad, et nende alaealine laps muuhulgas ei sisene kinosaali oma toidu ega joogiga.
 • Kinotöötajal on õigus küsida kinosaali sisenemisel dokumenti tuvastamaks, kas kinokülastaja vastab filmile kehtestatud vanusepiirangule - tutvu vanusepiirangutega SIIN.
 • Apollo Kino ei vastuta kinokülastajate isiklike esemete kaotamise, varguse või kahjustumise eest.
 • Apollo Kinol on õigus kinokülastaja, kes ei järgi käesolevat Apollo Kino kodukorda, Apollo Kinos kehtivaid vanusepiiranguid või Apollo Kino müügi- ja kasutustingimusi, kino territooriumile mitte lubada või kino territooriumilt eemaldada, ilma piletiraha tagastamata.
 • Apollo Kino jätab endale õiguse muuta käesolevat Apollo Kino kodukorda igal ajal, ilma ette teatamata.

Kinopiletid

 • Apollo Kino kinopileteid saab osta Apollo Kino kassast, Apollo Kino veebilehelt www.apollokino.ee või Apollo Kino mobiilirakenduse abil;
 • Apollo Kino avatakse vähemalt 15 minutit enne esimese seansi algust, kuid mitte enne kella 10.00 ja suletakse 15 minutit pärast viimase seansi algust;
 • Kinopiletite ja tagastatud raha õigsust tuleb kontrollida Apollo Kino kassa juures, hilisemaid pretensioone ei saa me kahjuks rahuldada;
 • Apollo Kinol ei ole kohustust ostetud kinopileteid ümber vahetada ning tagastada piletiraha kasutamata kinopiletite eest;
 • Kehtiv kinopilet peab olema alles terve kinoseansi aja;
 • Kinopileteid broneerime ainult suurematele gruppidele;
 • Apollo Kinol on õigus kinopileteid mitte müüa ja kinno mitte lubada inimest, kes on joobetunnustega, tugevate isikliku hügieeni probleemidega või kes häirib oma käitumisega teisi kinokülastajaid.
 • Ratastoolis kinokülastajatele on Apollo Kino külastus tasuta, tingimusel, et kinokülastaja istub ratastoolis;
  Kui kinokülastaja soovib istuda kinotoolil, tuleb osta kinopilet. Ratastoolis on võimalik filmi vaadata Saku (1. saal), 2. saali ja 3. saali esimeses reas.
 • Loe lähemalt Apollo Kino kinopiletite müügi- ja kasutustingimusi SIIT.

Soodustused

 • Ratastoolis inimesed pääsevad kinosaali tasuta juhul, kui nad istuvad oma toolis. Kinosaali pääsemiseks palume pöörduda mõne Apollo Kino töötaja poole;
 • Alla 3-aastastele lastele on kinokülastus tasuta juhul, kui nad istuvad süles. Soovitame tungivalt väikeseid lapsi kaasa võtta ainult perefilmidele või beebikino seanssidele;
 • Apollo Kinos kehtivad lastele, pensionäridele ja töövõimetuspensionäridele soodsad piletihinnad;
 • Grupisoodustusi saame pakkuda ainult eelnevate kokkulepete ja broneeringute alusel. Vahetult enne filmi algust ei ole grupisoodustus garanteeritud;
 • Soodustuste saamiseks palume vajadusel esitada soodustust tõendav dokument.

Keelatud esemed

Kinokülastajatel ei ole kinosaalidesse lubatud tuua:

 • Foto-, video- ja helisalvestusseadmeid
 • Toiduaineid (s.h. alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid)
Apollo Kinos võib tarbida vaid Apollo Kino poest või Apollo Kino baarist ostetud tooteid. Apollo Kinos ei ole lubatud tarbida teiste toidukettide sööke ja jooke (v.a Blenderi valikut). 

Võimaluse korral hoiustame kinokülastaja esemeid. Selleks palume pöörduda mõne Apollo Kino töötaja poole.
 • Jalgrattaid, rulluiske ja muid liikumisvahendeid v.a. ratastool.
 • Suuri kotte ja pakke, mis takistavad inimeste liikumist ridade vahel ning võivad takistada inimeste evakueerimist ohuolukorras.

Täielikult on Apollo Kinos keelatud:

 • Narkootilised, pürotehnilised, kergsüttivad, mürgised,   radioaktiivsed, määrivad, tugevalõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained;
 • Külm- ja tulirelvad

Turvalisuse huvides on Apollo Kino töötajatel õigus kontrollida kinokülastajate kaasas olevaid kotte.

Tulenevalt Apollo Kino keskkonna iseärasustest ei ole teiste kinokülastajate ja loomade huvides kinosaali lubatud:

 • Lemmikloomad ja juhtkoerad (juhtkoeraga kinokülastajatel on võimalus kinoseansi ajaks jätta juhtkoer turvalisse eraldatud ruumi)

Kinotavad

 • Apollo Kinos on suitsetamine keelatud (k.a e-sigaretid, vape'id, iqos sigaretid, vesipiip).
 • Selleks, et tagada igale kinokülastajale parim fimielamus ei ole Apollo kinos lubatud ühelgi moel teiste kinokülastajate ega kinotöötajate häirimine.
 • Mobiilne seade (välja arvatud Staaritoole teenindav seade) peab kinoseansi ajaks olema pandud hääletu- või lennurežiimi peale või olema välja lülitatud, kuna helendav ekraan võib segada teiste kinokülastajate filmielamust.
 • Kinoseansi ajal ei ole lubatud kõva häälega rääkimine ega muul moel teiste kinokülastajate häirimine.
 • Kinoseansi ajal on lubatud kinosaalist lahkuda vaikselt ning teisi kinokülastajaid häirimata.
 • Kinokülastajal ei ole lubatud toetada jalgu eesolevale kinotoolile ega muul moel häirida eesolevatel toolidel istuvaid teisi kinokülastajaid.
 • Kinokülastajal on keelatud rikkuda Apollo Kino vara, sh kinotoole, -seadmeid või muid kinos paiknevaid esemeid. Apollo Kinol on õigus rikutud asja maksumus kinoülastajalt välja nõuda.
 • Turvalisust Apollo Kinos aitab tagada keskuse turvameeskond.

3D-prillide meelespea

 • 3D-prillid saab enne kinoseansi algust Apollo Kino töötajalt või kinosaali ukse juures asuvalt laualt.
 • Pärast kinoseanssi või ajutiselt kinoseansi ajal kinosaalist lahkudes palume prillid tagastada.
 • 3D-prille saab kasutada ainult 3D-filme vaadates. Kui tundub, et 3D-prillid ei ole töökorras, siis saab need välja vahetada.
 • Hoia prille sangadest, mitte katsudes prilliklaase, sest see võib 3D-elamuse uduseks muuta.
 • Prillisangade painutamisel pole mõtet - need võivad katki minna.
 • Kahjustatud või kaotatud 3D-prillide eest on Apollo Kinol õigus küsida kahjutasu kuni 60 €.
 • 3D-prillid sobivad ka optiliste prillide kandjatele, sest need mahuvad teiste prillide peale.