Jätkusuutlik ettevõtlus

Apollo Kino väärtustab jäätmete vähendamise, ressursside säästmise ja keskkonnamõjude minimeerimise olulisust. Ringmajanduse põhimõtete eest seismiseks, oleme kasutusele võtnud ennetavaid meetmeid ka kino tegevustes.

Me mõistame ühekordselt kasutatavate plastide kahjulikku mõju keskkonnale ja mõistame tungivat vajadust minimaliseerida üha suureneva tarbimise trendi. Seetõttu oleme rakendamas mitmeid meetmeid, et oluliselt vähendada sõltuvust ühekordselt kasutatavast plastist.

Säästlik pakend

Oleme kõikides kinoruumides järk-järgult üle minemas säästvatele pakendilahendustele. See hõlmab kompostitavate või biolagunevate toidunõude kasutamist kino saalides ja kohvikutes. Valides keskkonnasõbralikud pakendamisalternatiivid, soovime minimeerida traditsiooniliste ühekordselt kasutatavate plastide kasutamist ja julgustada kasutama säästvamaid valikuid.

Plastivabad kõrred ja segajad

Ühekordselt kasutatava plasti tarbimise vähendamiseks, oleme oma kinodes täielikult välistanud plastikkõrte ja -segajate kasutamise. Selle asemel pakume biolagunevaid või korduvkasutatavaid alternatiive, nagu paberkõrred või roostevabast terasest segajad.

Korduvkasutatavad joogitopsid

Püüdes vähendada jookide tarbimisel tekkivaid plastijäätmeid, julgustame oma kliente kasutama kinodes oma joogitopse ja -pudeleid. Kinokülastajatel on võimalik kohvijookide tarbimisel kasutada oma pudeleid ning täita need ise meelepärase joogiga. Järk järgult liigume edasi ka teiste masinajookide poole.

Taaskasutatavate materjalide ümberkäitlemine

Jäätmematerjalide nõuetekohaseks kasutamiseks, oleme kinoruumidesse paigutanud erinevat tüüpi taaskasutatavate materjalide jaoks märgistatud prügikastid. See võimaldab nii meie töötajatel kui ka klientidel hõlpsasti eraldada ja taaskasutada materjale nagu paper, plast, klaas ja alumiinium, aidates nii kaasa jäätmete vähendamisele ja ressursside säästmisele.

Teadlikkus ja haridus

Usume, et teadlikkuse tõstmine ning töötajate ja klientide harimine on ühekordselt kasutatava plasti tarbimise olulise vähendamise saavutamiseks ülioluline. Korraldame regulaarselt koolitusi ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, et teavitada oma töötajaid ühekordselt kasutatavate plastide keskkonnamõjudest ja julgustada neid aktiivselt osalema jäätmetekke vähendamise jõupingutustes. Pakume ka oma kinodes õppematerjale ja -silte, mis rõhutavad plastijäätmete vähendamise olulisust ja pakuvad praktilisi näpunäiteid säästvaks eluviisiks.

Koostöö tarnijatega

Teeme tihedat koostööd oma tarnijatega, et uurida ühekordselt kasutatavate plastide alternatiive. Oleme avatud pakendite ja tootevalikute pakkumistele, mis on plastikuvabad või valmistatud ringlusse võetud materjalidest. Koostöösuhete edendamisega püüame ühiselt vähendada plastijäätmeid ja edendada säästvamate tavade kasutuselevõttu kogu kinotööstuses.

Apollo Kinos on pühendumus ühekordselt kasutatava plasti tarbimise vähendamisele kooskõlas jäätmepoliitika ja jäätmetekke vältimise üldiste eesmärkidega. Hindame ja ajakohastame pidevalt oma tavasid, et hõlmata säästvate alternatiivide ja jäätmekäitluse uusimaid edusamme.

Üheskoos klientidega saame luua maailma, kus kino pühendumus ringmajandusele on samm puhtama ja parema keskkonna suunas.

Kinoelamusteni Apollo Kinos!